Att integrera filosofiska perspektiv

Jag har under senare tid börjat experimentera med integrerade filosofiska metamodeller. I mina försök har jag kommit relativt långt när det rör att integrera epistemologiska perspektiv. Det går även att göra liknande inom metaetik och politisk teori. Lustigt nog gjordes sådana försök av vissa kristna platonister under högmedeltiden. Det fanns dock stora brister i både den platoniska och senare aristoteliska traditionen. Empiricismen var en nödvändig utveckling, men gick för långt i sina anspråk. Den idealistiska empiricismen hos Berkley är ett slags undantag. Den egentliga konflikten kom att bli mellan rationalism och empiricism, vilka borde kunna ses som komplementära i en mer uppdaterad integrerad modell. Hur som vill jag gärna försvara ett större, inte snävare, vetenskapligt paradigm. Vi behöver också ett större djup. Så en fråga blir hur långt man tillåts att gå? Kan individuell erfarenhet genom kontemplation och nous/intellectus ses som komplement till dianoia/ratio och erfarenhet av naturen i en sedvanligt subjekt-objekt relation? På ett plan handlar det om olika intentionsdjup och nivåer som integreras med varandra. Inom etiken kan vi förena dygdetik med andra etiska teorier. Och inom politisk teori kan vi med icke-våldsprincipen som grund (men inte höjd) integrera perspektiv som traditionellt kallas vänster, höger och allt däremellan. Som exempel har jag alltid sett fria fackföreningar som nödvändiga på en fri marknad. Jag kan se värden i decentraliserat ägande som baseras på NAP. Vi kan även integrera direktdemokrati med en konstitutionell och rationell form av monarki på denna grund. Hur som måste vi motarbeta alla former av dikotomier.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s